Haberler

Seçim Yetki Belgesi Talep Dilekçesi ve Önemli Detaylar Hakkında Duyuru

2022 Ekim/Kasım dönemindeki oda organ seçimlerinde Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından seçim yetki belgesi ve seçime özgü e-sicil tasdiknamesi olmak üzere 2 belge düzenlenebilecektir. 12 Kasım 2022 Cumartesi günü Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimlerinde oy kullanacak üyelerimizin mağdur olmaması, herhangi bir aksaklığa yer verilmemesi ve seçim sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için Yasa ve mevzuat gereği olan aşağıdaki hususlara dikkat edilerek, taleplerin bu hükümler doğrultusunda oluşturulması önemle rica olunur.

SEÇİM YETKİ BELGESİ TALEPLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Seçim yetki belgesi talepleri ıslak imzalı ve fiziki ortamda olmak üzere dilekçe ile yapılır. İlgili dilekçeyi BURADAN ya da sayfa sonundaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

2- Dilekçeler münferit yetkiye sahip olanlar tarafından tek başına imzalanır. Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için seçim yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.

3- Münferit yetkiye sahip birden fazla temsilci bulunması halinde dilekçe hepsi veya biri tarafından imzalanabilir. Münferit yetkililerden ilk başvurana seçim yetki belgesi verilir.

4- Yalnızca bir temsilci için seçim yetki belgesi düzenlenir.

5- Düzenlenen seçim yetki belgesi iade edilmedikçe yeni belge düzenlenemez. Yetki belgesinin zayi olması durumunda, aynı kişi/kişiler tarafından talep edilmesi şartıyla aynı kişi adına yeni bir yetki belgesi düzenlenir. Zayi olan belgenin farklı bir temsilci adına düzenlenmesi isteniyorsa, başvuru dilekçesinin şirketteki tüm yetkililer tarafından imzalanması zorunludur.

6- Münfesih, tasfiye halinde ve iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri ile adi ortaklık adına seçim yetki belgesi düzenlenemez.

7- Seçim yetki belgeleri, sınırsız (münferit veya müşterek) yetkililer için düzenlenecek olup, sınırlı yetkililer için düzenlenmeyecektir.

8- Şubeler için düzenlenecek belgelerde şubenin sınırsız yetkilileri ile birlikte, merkeze özgülenmeksizin merkez şirketi temsil eden sınırsız yetkilileri de şubenin kayıtlı olduğu odanın organ seçimlerinde oy kullanabilecektir. Bunlara ilişkin yetki belgelerinin ise merkezin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğünden yalnızca merkeze özgülenmeksizin şirketi temsile yetkili olduğuna dair alınacak bir belge ve dilekçe ile başvurulması kaydıyla şubenin kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünce düzenlenmesi uygundur.

9- Şahıs/Gerçek Kişi kayıtlarına seçim yetki belgesi düzenlenmeyecek olup T.C. Kimlik Kartlarıyla oy kullanabileceklerdir.

SEÇİME ÖZGÜ E-SİCİL TASDİKNAMESİ TALEPLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Bu belge yalnızca elektronik ortamda MERSİS üzerinden talep edilebilecek ve aynı şekilde sadece elektronik imzalı olarak alınabilecektir.

2- Belge başvurusu sadece münferit temsil yetkisine sahip tek temsilci tarafından yapılabilecek ve sadece münferit yetkiye sahip tek temsilcisi olan tüzel kişiler için düzenlenecektir.

3- Şahıs kayıtları ve şubeler için bu belge düzenlenmeyecektir.

SEÇİM YETKİ BELGESİ TALEP DİLEKÇESİ