Haberler

7440 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

Sayın Üyemiz;

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 12/03/2023  tarihli  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 9 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31/05/2023  tarihine kadar Odamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

  1. Kanun 31/12/2022 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır.
  2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 30/06/2023 tarihine kadar olmak üzere dokuz eşit taksitte ödenecektir.
  3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.
  4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 31 Mayıs 2023 tarihine kadar Odamız Muhasebe Müdürlüğüne kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve oda veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)
  5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31/05/2023 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.
  6. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

Bilgilerinize sunulur.

 

 

DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ: