Duyurular

GİNE MADEN VE JEOLOJİ BAKANI İLE GÖRÜŞME

Gine Madenler ve Jeoloji Bakanı Abdoulaye Magassouba ile gerçekleştirilen görüşme kapsamında;

Gine'de maden ve enerji alanında iyi bir gidişatın bulunduğu şu anda ülkeye yatırım yapanın kazanacağını,maden sektöründe 10 yıl içinde aynı kazanımların elde edilemeyeceğini ve pazarın doyum noktasına ulaşacağını,hidrolik santralleri konusunda da hali hazırda yapılmakta olan yatırımlar çerçevesinde 3-5 yıl marjında talebin ortadan kalkacağı,bu dönemin madencilik ve enerji alanında yatırım yapmak için en iyi zaman olduğunu belirttiği ifade etmektedir.

Bakan Mogassouba'nın devamla 8-10 Nisan 2019 Tarihlerinde Konakri'de Gine Madenleri Sempozyumu gerçekleştirileceğini,bunun Gine'deki madencilik sektöründe ki yatırımların keşfi ve tanıtımı için önemli bir etkinlik olduğunu,Türkiyeden de özel firmaların iştirak etmesini beklediklerini kaydettiği belirtilmektedir.

Söz konusu etkinlikle ilgilenen üyelerimize duyurulur.

http://ametrade.org/smguinee/